Zastupničko pitanje vezano za rad kotlovnice u kampusu Univerziteta u Sarajevu.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za rad kotlovnice u kampusu Univerziteta u Sarajevu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne