Pitanje prema Ministarstvu unutrašnjih poslova vezano za "poduzimanje konkretnih mjera za smanjenje nesigurnosti u Kantonu Sarajevo"

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica Selma Filipović na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje prema Ministarstvu unutrašnjih poslova vezano za "poduzimanje konkretnih mjera za smanjenje nesigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Odgovor: 

Odgovor Ministartsva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.