Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- Zašto nije do današnjeg dana počeo sa radom Kantonalni fond za zaštitu okoliša KS? - Koliko sredstava je do sada Federalni fond za zaštitu okoliša /FFZO/ transferisao Kantonu Sarajevo. Da li aplikanti na javni poziv za dodjelu grant bespovratnih sredstava kojima ne budu odobrena sredstva dobijaju pisane obavijesti sa poukom o pravnom lijeko (prigovor, žalba) te koji organ ili tijelo usvaja izvještaj o izvršenoj podjeli grant sredstava.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da