Da se u institucijama Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih sredstava, prioritetno zapošljavaju slijepe osobe na mjestima telefoniste i fizioterapeuta.

Čomor Eldar
Inicijativa

“Da se u institucijama Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih sredstava, prioritetno zapošljavaju slijepe osobe na mjestima telefoniste i fizioterapeuta.
Usvajanje i realizacija ovakve inicijative ima uporište i u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u FBiH, kojim su propisani opći i posebni uslovi prilikom zapošljavanja invalidnih osoba, a članom 18. ovog Zakona utvrđen je kvotni sistem za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji se odnosi i na javni i na privatni sektor.”

Proslijeđeno: