Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

- Premijer Vlade Kantona Sarajevo je na press konferenciji javnost obavijestio da su u više preduzeća pronašli zaposlenike sa falsifikovanim diplomama. Šta će biti sa pojedinim slučajevima koji su ušli u zastaru pa zbog toga ne mogu biti krivično gonjeni? Na koji način se može dokazati da su falsificirane diplome ako se radi o zastari?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 30 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Da