„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“

Pećanac Nermin
Pitanje

„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“

Odgovor: 

U vezi sa Vašim pitanjem „Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“ obavještavamo Vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo prijedloge razrješenja iz svoje nadležnosti, koje je upućivalo prema Vladi Kantona Sarajevo, izradilo u skladu sa važečim zakonima i podzakonskim aktima. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2011. godine do danas nije vršen prijem savjetnika i pripravnika.