Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo, u saradnji sa resornim Ministarstvom, imenuje komisiju koja će utvrditi zdravstveno i higijensko stanje štićenika, kao i kapacitiranost stručnih kadrova za evidentirani broj štićenika u Zavodu za zbrinja

Damir Marjanović
Inicijativa

Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo, u saradnji sa resornim Ministarstvom, imenuje komisiju koja će utvrditi zdravstveno i higijensko stanje štićenika, kao i kapacitiranost stručnih kadrova za evidentirani broj štićenika u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da