Inicijativa “Da se uskladi radno vrijeme javnih ustanova koje imaju direktan kontakt sa građanima, odnosno rade za potrebe građana.”