Da se po ugledu na Kantonalnu bolnicu Zenica uvedu automatizovane online liste čekanja na specijalističke preglede i pretrage za sve javne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo