Inicijativa "za postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila".

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Svjedoci smo povećanog broja saobraćajnih nesreća koje se dešavaju na glavnim promenticama, ali i onim sporednim u glavnom gradu BiH. Već odavno je jasno da policija ne može da se suprostavi ovome problemu iz brojnih razloga. S toga pokrećem inicijativu da Vlada I Ministarstvo saobraćaja, iznađu mogućnost za postavljanje uspornika ( ležećih policajaca) na vitalnim dijelovima saobraćanica u gradu Sarajevu. Prvoshodo mislim na prometnice kod ulaza državne bolnice, kao i Koševskog Kliničkog centra ali i duž cijele saobraćajnice od Skenderije do Marin – dvora, a posebno duž Titove ulice."

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu zastupnika Zvonke Marića se nalazi u prilogu.