Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, da ispita kako je moguće da je "GRAS" ukinuo autobusku liniju za Ahatoviće

Ademović Kenan
Pitanje

"Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, da ispita kako je moguće da je "GRAS" ukinuo autobusku liniju za Ahatoviće. Da li menadžment "GRAS" uz odobrenje Vlade Kantona Sarajevo želi da dovede "GRAS" pred stečaj ili čak likvidaciju, namjerno kako bi se pokazalo da "GRAS" ne želi da vozi za Ahatoviće (isplativa linija) i da "Centrotrans" blizak SDA preuzme istu? Tražim da Vlada Kantona Sarajevo odmah uz koordinaciju sa menadžmentom GRASA ponovo uspostavi liniju prema Ahatovićima."

Proslijeđeno: