Zastupničko pitanje: Koliko je novca u protekloj godini prikupljeno za rad biblioteka organizacionih jedinica UNSA i u koje svrhe konkretno je utrošen taj novac? Molim dokumentiran odgovor!