Zastupnička inicijativa “da Vlada odnosno Skupština KS uvede pripravnički staž u privrednim institucijama za sve one koji imaju višu i visoku stručnu spremu. U ovom prijedlogu je sadržana i naknada od 40% prosječne plate u Federaciji BiH”.

Bibija Kerla
Inicijativa

Zastupnička inicijativa “da Vlada odnosno Skupština KS uvede pripravnički staž u privrednim institucijama za sve one koji imaju višu i visoku stručnu spremu. U ovom prijedlogu je sadržana i naknada od 40% prosječne plate u Federaciji BiH”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 22 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da