Zastupničko pitanje vezano za zaštićeno područje Bjelašnica–Visočica–Treskavica-Kanjon Rakitnice.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Molim Vladu KS, kao i resorno ministarstvo da me obavijeste na koji način je Kanton Sarajevo bio uključen u aktivnosti na utvrđivanju budućeg obuhvata zaštićenog područja Bjelašnica–Visočica–Treskavica-Kanjon Rakitnice, te na koji način mogu biti uključeni građani?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne