Zastupnička inicijativa “za uvođenje EMDR terapije za liječenje PTSP-ja koja ne uključuje bilo kakve medikamente i u potpunosti bi bila pokrivena sistemom zdravstvene zaštite”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za uvođenje EMDR terapije za liječenje PTSP-ja koja ne uključuje bilo kakve medikamente i u potpunosti bi bila pokrivena sistemom zdravstvene zaštite”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 19 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne