“Na osnovu saznanja o kršenju Zakona o srednjem obrazovanju KS od strane školskih odbora a vezano za izbor i imenovanje direktora srednjih škola, tražim od Ministarstva da dostavi slijedeće podatke: -spisak svih direktora kojima ističe mandat a koji su po

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

“Na osnovu saznanja o kršenju Zakona o srednjem obrazovanju KS od strane školskih odbora a vezano za izbor i imenovanje direktora srednjih škola, tražim od Ministarstva da dostavi slijedeće podatke:
-spisak svih direktora kojima ističe mandat a koji su po Zakonu bili obavezni raspisati konkurs za izbor direktora,
-spisak svih vršilaca dužnosti direktora sa podacima kada su imenovani.
Također, tražim od Ministarstva da poduzme sve mjere kako bi se osigurala zakonitost u postupku izbora i imenovanja direktora, te sankcionisalo svako kršenje navedenog propisa od strane školskih odbora i direktora" .