Pitanje: “Iz kog razloga zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo i dalje ne prepoznaje i ne priznaje kadar koji obrazuje Fakultet zdravstvenih studija čiji je osnivač Kanton Sarajevo i kada će ta praksa biti okončana.