Zastupničko pitanje vezano za Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području KS.

Smiljana Viteškić
Pitanje

Zastupnica Smiljana Viteškić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području KS.

Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da