Zastupnička inicijativa "Da se na svim službenim automobilima u vlasništvu Kantona Sarajevo, izvrši tehnička konverzija sa goriva na plin, a kako je i djelimićno definisano KEAP-om".

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Da se na svim službenim automobilima u vlasništvu Kantona Sarajevo, izvrši tehnička konverzija sa goriva na plin, a kako je i djelimićno definisano KEAP-om kroz akcioni plan za unapređenje kvalitete zraka u Kantonu do 2022 godine, kao i da Vlada donese uredbu da se prilikom redovne obnove službenih automobila u budućem periodu nabavljaju vozila koja će iskljućivo koristiti plinske ili hibridne motore, što se naravno ne odnosi na teretna namjenska vozila,. ako sa tehničkog aspekta to nije izvodljivo za tu vrstu vozila.”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019