Zastupničko pitanje vezano za izgradnju vodonepropusnih jaraka.

Danijela Kristić
Pitanje

Molim da shodno mjerama iz Odluke o zaštiti izvorišta iz 1987. godine zajedničkim naporima izvršite izgradnju vodonepropusnih jaraka uz saobraćajnice u prvoj vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje, te na vrijeme u skladu sa mogućnostima planirate finansijska sredstva.

Postavljeno dana: 
Utorak, 10 Novembar, 2020
Pošalji mail: 
Da