Zastupnička inicijativa vezano za rješenje problema koji je posebno evidentan u poslijepodnevnim satima, kada dolazi do potpunog "zakrčenja" ulice Vrbanja, na dionici od tržnog centra SCC do mosta Suade i Olge, u dužini od nekih 150 m.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezano za rješenje problema koji je posebno evidentan u poslijepodnevnim satima, kada dolazi do potpunog "zakrčenja" ulice Vrbanja, na dionici od tržnog centra SCC do mosta Suade i Olge, u dužini od nekih 150 m (tzv. Nulta transferzala).

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019
Pošalji mail: 
Da