Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Na osnovu informacija iz Ministarstva molim da mi odgovorite kako je na mjesto pomoćnika za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje, u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ministrica angažovala osobu koja je već bila pomoćnik u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Srajevo, a da za iste poslove mije ispunjavala uslove, jer nije imala ni jedan dan radnog staža, gdje je direktno kršen Zakon o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva. Sada, iako je prekršen navedeni zakon, ista osoba je nagrađena i ponovno imenovana na poziciju pomoćnika ministra. Osim navedenog postoje informacije da je ista u rodbinskim vezama sa ministricom Bogunić, gdje se opet radi o nepotizmu i zloupotrebi službenog položaja.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da