Inicijativa „za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u KS i programa mjera za otkup zemljišta u prvoj vodozaštitnoj zoni radi ograđivanja cjelokupne zaštitne zone.