Zastupnička inicijativa prema Vladi KS da u saradnji sa ZZO KS i zdravstvenim ustanovama izvrši analizu potreba ECMO aparata u zdravstvenim ustanovama KS.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS da u saradnji sa ZZO KS i zdravstvenim ustanovama izvrši analizu potreba ECMO aparata u zdravstvenim ustanovama KS, te da u skladu sa rezultatima analize ukoliko se ukaže potreba pokrene proceduru nabavke ECMO aparata koji će omogućiti dodatni nivo opremljenosti u borbi zdravstvenih radnika sa teškim kliničkim slikama  pacijenata, gdje respirator nije dovoljan.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Oktobar, 2021
Pošalji mail: 
Da