Zastupničko pitanje prema Ministarstvu saobraćaja a vezano za taxi stajališta u Kantonu Sarajevo.

Dževad Poturak
Pitanje

Zastupnik Dževad Poturak na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi dostavi:

1. Plan i program broja razmještaja taxi stajališta Kantona Sarajevo
2. Ugovor o uslovima korištenja i načinu plaćanja taxi stajališta za 2018 i 2019.godinu koje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo potpisuje svake godine sa Udruženjem “Sarajevo Taxi”
3. Broj licenci za takiste prema broju stanovnika u Kantonu Sarajevo

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Da