Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi dobrovoljni davaoci krvi, novi i oni koji su određeni broj puta dartivali krv, u KS ostvarili određena "priznanja i pakete u znak zahvalnosti za humanost dobrovoljnim davaocima krvi"

Admela Hodžić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi dobrovoljni davaoci krvi, novi i oni koji su određeni broj puta dartivali krv, u KS ostvarili određena "priznanja i pakete u znak zahvalnosti za humanost dobrovoljnim davaocima krvi"

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Ne