Zastupnička inicijativa za uspostavu programa finansiranja ili sufinansiranja troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita za deficitarna zanimanja.