Zastupničko pitanje vezano za Odluku o subvenciji grijanja.

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje vezano za Odluku o subvenciji grijanja.

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019