Da li je moguće pooštriti mjere za nelegalno posjedovanje oružja kao i pooštiriti kriterije za mogućnost dobijanja dozvola za posjedovanje oružja?“