Inicijativa za povećanja kapaciteta saobraćaja u mirovanju.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da kao jednu od mogućnosti povećanja kapaciteta saobraćaja u mirovanju budu privremena ili povremena parking mjesta u toku radnog vremena. U okviru inicijative treba preispitati sve asfaltirane površine, njihov način korištenja i prilagodbe za povremeno parkiranje. Građani kao dobar primjer navode jednosmjernu ulicu Grbavička sa dva kolosijeka, od čega je jedan pretvoren u parking prostor. Slično bi se moglo uraditi i sa ulicama Aleja Lipa i Kemala Kapetanovića, te nekim drugim ulicama, za što bi eksperti iz saobraćajne struke dali adekvatno rješenje. Pozitivan efekat bi se odrazio i na problem parkiranja na zelenim površinama.”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 29 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Da