Zastupnička inicijativa prema Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanju kvalitetom.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad radom KJKP Sarajevogas u vezi poštivanja moratorija Skupštine Kantona Sarajevo po pitanju zapošljavanja.

Također molim da se izvrši nadzor nad radom Nadzornog odbora KJKP Sarajevogas od marta 2020. godine do danas, a naročito nedavne promjene Statuta preduzeća, nove odluke vezane za sistematizaciju radnih mjesta, reorganizaciju, povećanje broja zaposlenih na višim radnim mjestima.

Napominjem da se posebno obrati pažnja na moguće retroaktivno stavljanje datuma na rješenja vezana za gore pomenute radnje kako bi se izbjegao Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju, te zloupotrebu protokola."

Postavljeno dana: 
Utorak, 17 Novembar, 2020
Pošalji mail: 
Ne