Zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema nedovoljne kapacitiranosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Damir Marjanović
Inicijativa

Zastupnik Damir Marjanović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema nedovoljne kapacitiranosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo:

“Da se po što hitnijoj proceduri pokrenu aktivnosti na popunjavanju radnih mjesta u Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, koje je prema trenutnoj sistematizaciji radi sa 47% kapaciteta iz oblasti ljudskih resursa.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019