Zastupnička pitanja vezana za javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma objavljenog 21.02.2018. kao i ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja vezana za javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma objavljenog 21.02.2018. kao i ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019