Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

• Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na osnovu kojeg propisa je Premijer Kantona Sarajevo donio Rješenje 01.07.2021. godine, kojim se Belmi Barlov v.d. Direktoru Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uvećava plaća u procentu od 20%. Da li je Premijer ovlašten da donosi ovakvo rješenje, odnosno da li je on rukovodilac organa državne službe? Da li je Belma Barlov sama sebe predložila za navedeno uvećanje obzirom da je Kolektivnim ugovorom propisano da rukovodilac organa na prijedlog neposrednog rukovodioca donosi ovakvo rješenje?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne