Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo, da odmah i bez odlaganja, započne Projekat uvođenja mjerača u sva domaćinstva koja su u sistemu javnog centralnog grijanja sa ciljem ukidanja paušalnog plaćanja usluge grijanja.

Haris Zahiragić
Inicijativa

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo, da odmah i bez odlaganja, započne Projekat uvođenja mjerača u sva domaćinstva koja su u sistemu javnog centralnog grijanja sa ciljem ukidanja paušalnog plaćanja usluge grijanja.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 9 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da