Pprelazak ljekara iz JU Opća bolnica ''Prim. Dr. Abdulah Nakaš'' u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS):

Neira Dizdarević
Pitanje

Po kojem osnovu su ljekari koji su napustili Opću bolnicu primljeni u Klinicki centar, ukoliko znamo da je na snazi moratorij, kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou? Da li ce se nadoknaditi ti kadrovi u Općoj bolnici, odnosno hoce li Ministarstvo zdravstva i Vlada dati saglasnost na isto? I na koji način se planira ''zanoviti'' kadar, jer se doktor ne može dobiti uslovno rečeno ''preko noći'', već su potrebne godine, pa se nameće pitanje – ko će sutra liječiti građane?

Proslijeđeno: