Zastupnička inicijativa vezana za mjeru Vlade KS o povećanju broja novih sadnica u Kantonu Sarajevo.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Podnosim inicijativu budući je premijer Nenadić u svome ekspozeu kao jednu od mjera Vlade KS da se poveća broj novih sadnica u KS, sa sadašnjih 100.000 na 200.000. te do kraja mandata posaditi ukupno 400.000 do 500.000 novih sadnica na KS, da svaka osnovna i srednja škola u zavisnosti od prostornih mogućnosti uz pomoć resornih ministarstava i javnih preduzeća uz učešće svojih učenika kao vid edukacije posadi što više ZIMZELENIH vrsta drveća, a naročito onih koje umanuju koncentraciju čvrstih PM10 i PM2.5 čestica”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Ne