"Da Vlada Kantona usvoji Akcioni program borbe protiv kriminala i korupcije." Obrazloženje je sadržano u Expozeu premijera, gdje je veoma dobro naglasio da je borba protiv korupcije apsolutni prioritet Vlade i da će se u tom cilju Vlada pripremiti i usvoj