Zastupničko pitanje upućeno Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH.