Prvo pitanje se odnosilo na podršku slijepim i slabovidnim osobama, koje prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (SI.

Neira Dizdarević
Pitanje

Prvo pitanje se odnosilo na podršku slijepim i slabovidnim osobama, koje prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka (SI. novine KS br. 38/07, 29/08 i 40/14), mogu ostvariti pravo samo na tamne naočale, govorni toplomjer i bijeli štap, za koji nije obezbijeđena obuka za njegovo korištenje. To ne može ni približno zadovoljiti stvarne potrebe ovih osoba, koje zbog težine i vrste invaliditeta imaju mnogo teškoća u organizovanju svakodnevnog života.

Stoga, ponavljam pitanje upućeno Vladi i Ministarstvu zdravstva - da li se poduzimaju aktivnosti sa ciljem unapređenja u ovoj oblasti, kako bi se osigurali što bolji uslovi života osobama sa navedenom vrstom invaliditeta?

Drugo pitanje, upućeno takođe Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, a na koje nisam dobila odgovor, je glasilo: kada će se konačno pristupiti rješavanju problema stomatoloških usluga za osobe sa težim invaliditetom, posebno za djecu sa posebnim potrebama?

Naime, stomatološki zahvati kod djece s posebnim potrebama rade se pod općom anestezijom. Popravak zuba pod općom anestezijom u BiH trenutno se radi samo u mostarskom Caritasovom centru Sveta obitelj, gdje obučen tim stomatologa i anesteziologa obavlja zahvate ove vrste. Kako je ovo za sada jedina ustanova tog tipa u Bosni i Hercegovini, liste čekanja su, naravno, sve duže i duže. Takođe, Trebinje i Banja Luka su u prošloj godini pokrenuli rješavanje ovog problema. Klinički centar u Sarajevu u saradnji sa Stomatološkom klinikom, prema mojim saznanjima, ima potrebnu opremu, ali se iz nekog razloga ne vrše ove usluge.

Dakle, roditelji čija su djeca zdrava imaju zagarantovanu zdravstvenu uslugu, a roditelji djece s posebnim potrebama zaštitu koja im je zakonom zagarantovana - ne mogu iskoristiti. Smatram da je krajnje vrijeme da se ovaj problem počne rješavati i ponovo molim za odgovor da li nadležni rade na rješavanju istog i koje su eventualne aktivnosti koje će se poduzeti u, nadam se, skorijem periodu?

Proslijeđeno: