Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada pravnog lica Slastičarna La Delicia zbog protuzakonitog odlaganja otpada u kontejnere koje koriste građani u Jukićevoj ulici čime redovno zatrpavaju kontejnere, te građani ne mogu odloži

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu za inspekcijskim nadzorom nad odlaganjem otpada pravnog lica Slastičarna La Delicia zbog protuzakonitog odlaganja otpada u kontejnere koje koriste građani u Jukićevoj ulici čime redovno zatrpavaju kontejnere, te građani ne mogu odložiti svoj otpad. Prema važećim za-konskim propisima svako pravno lice mora posjedovati vlastite posude za odlaganje otpada, te u iste odlagati svoj vlastiti otpad.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da