Inicijativa za "postavljanje saobraćajnih znakova i horizontalnih usporivača brzine u ulici Dejzina Bikića, MZ Šip, Općina Centar Sarajevo"

Kemal Ademović
Inicijativa

U skladu sa Poslovnikom Skupštine podnosim inicijativu: "Da se u ulici Dejzina Bikića MZ Šip, Općina Centar Sarajevo, izvrši postavljanje saobraćajnih znakovima kojima se ograničava brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h, kao i da se izvrši instaliranje horizontalnih usporivača brzine, tzv. ležećih policajaca, na tri ili više tačaka duž navedene ulice. Obrazloženje inicijative: Ulica Dejzina Bikića u Općini Centar prolazi kroz gusto naseljeni lokalitet MZ Šip i spada u relativno frekventne saobraćajnice. S obzirom da cijelom svojom dužnom ima pregledne pravce od stotinu i više metara, na kojima neodgovorni vozači razvijaju brzinu i preko 100 km/h što predstavlja stalnu opasnost za sve pješake, a posebno za djecu i starije osobe. Ovakvim vožnjama do sada je prouzrokovano više saobraćajnih nezgoda među kojima i nekoliko sa smrtnom posljedicom. Uvjeren sam da će postavljanje znakova za ograničenje brzine na 40 km/h kao i instaliranje "ležećih policajaca" povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako pješaka tako i vozača.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja:

Članom 47.Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ("SLužbeni glasnik BIH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) propisano je da na osjetljivijim mjestima u naselju s intenzivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila ("Službeni glasnik BIH broj 17/07) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Općina Centar Sarajevo kao nadležni upravitelj dostavila nam je projekat saobraćajne signalizacije za navedenu ulicu koji bi trebao da obuhvati i mjere smirivanje saobraćaja postavljanjem signalizacije kao što je "zona u kojoj je brzina kretanja ograničena" (III-26), "djeca na cesti" (I-20) ili (III-8), pješaci na cesti (I-21) te eventualno na izuzetno osjetljivim mjestima i posebni objekti za smanjenje brzine kretanja vozila. Navedeni projekat je u razmatranju.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo