Pitanje: Da li ste imali priliku da pogledate sugestije koje vam je dostavilo imenovano znanstveno tijelo i da li ćete primijeniti neke od tih sugestija, te da li planirate da uspostavite i zvaničnu komunikaciju sa tijelom koje ste imenovali?