Šta Vlada Kantona Sarajevo namjerava poduzeti da se zaustavi daljnje opasno kršenje Zakona i da se napokon stane u kraj otvorenoj pljački osiguranika i građana Kantona

Naser Nabil
Pitanje

„Šta Vlada Kantona Sarajevo namjerava poduzeti da se zaustavi daljnje opasno kršenje Zakona i da se napokon stane u kraj otvorenoj pljački osiguranika i građana Kantona i ko je personalno odgovoran za smanjenje primanja uposlenika u javnim i zdravstvenim ustanovama i niži nivo zdravstvenih usluga građana, jasno da su ova sredstva trebala pripasti zdravstvenim radnicima i osiguranicima, a ne za kapitalna ulaganja?“

Proslijeđeno: 
Odgovor: