Vijeće nacionalnih manjina

Na Konstituirajućoj sjednici Vijeća nacionalnih manjina KS održanoj 30.05.2016. godine imenovani su:

 • Davor Ebner, predstavnika Austrijske nacionalne manjine za vd. predsjednika Vijeća (e-mail: debnerus@yahoo.com)
 • Hidajeta Redžić, predstavnik Crnogorske nacionalne manjine za zamjenika Vijeća (e-mail: )
 • Jovanka Mazalović Šalaka, predstavnik Češke nacionalne manjine za zamjenika Vijeća.(e-mail: )

Članovi:

 1. Katica Zambonii, predstavnik Italijanske nacionalne manjine;
 2. Neven Modic, predstavnik Slovenske nacionalne manjine;
 3. Emica Niami-Nalbantić, predstavnik Makedonske nacionalne manjine;
 4. Hidajeta Redžić , predstavnik Crnogorske nacionalne manjine;
 5. Mladen Radmilović, predstavnik Ruske nacionalne manjine;
 6. Mišo Čirko, predstavnik Rusinske nacionalne manjine;
 7. Hakan Varan, predstavnik Turske nacionalne manjine;
 8. Hikmet Šlaki, predstavnik Albanske nacionalne manjine;
 9. Igor Kožemjakin, predstavnik Jevrejske nacionalne manjine;
 10. Davor Ebner, predstavnik Austrijske nacionalne manjine;
 11. Velibor Kuvač, predstavnik Njemačke nacionalne manjine;
 12. ;
 13. Violeta Džolan, predstavnik Rumunske naciolnalne manjine;
 14. Jovanka Manzalović Šalaka, predstavnik Češke nacionalne manjine
 15. Karolina Atagić, predstavnik Poljske nacionalne manjine