Zastupnička inicijativa vezana za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnk Elvis Vreto, dana 10.06.2020. godine, u skladu sa članom 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Javnoj ustanovi “Djeca Sarajeva” vezano za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 10 Juni, 2020
Pošalji mail: 
Ne