Upućujem Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene proceduru donošenja Zakona o gorskim službama

Elvedin Okerić
Pitanje

Uzimajući u obzir činjenicu da je Bosna i Hercegovina postala punopravnom članicom Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu upućujem Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene proceduru donošenja Zakona o gorskim službama, kojim bi se uredio sistem funkcionisanja gorskih službi spašavanja na nivou Kantona Sarajevo. Kako su gorske službe spašavanja udruženja građana, na ovakav način bi se uredila oblast angažovanja iste u planinama, na nepristupačnim područjima i u drugim vanrednim okolnostima, način rada Gorske službe spašavanja, saradnja sa ostalim organima, kao i angažman svakog pojedinca-člana Gorske službe spašavanja, koji je u radnom odnosu, a učestvuje u intervenciji za vrijeme radnog vremena.

Vlada Kantona Sarajevo je Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, a zbog svog značaja i povezanosti sa djelatnošću civilne zaštite, Gorsku službu spašavanja- stanica Sarajevo i Gorsku službu spašavanja Kantona Sarajevo proglasila Službom zaštite i spašavanja na području Kantona Sarajevo, koje su tehnički i materijalno opremljene za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom. Obje Gorske službe spašavanja imaju veliku ulogu kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti odgovarajuću opremu za spašavanje na pogođenom području. Obje Gorske službe spašavanja broje cca 86 pripadnika, koji su sistematizovani kroz ličnu formaciju. Posebne rezultate su pokazali pri pronalasku izgubljenih planinara i turista, te na obezbjeđenju skijališta. Njihova uloga je nezaobilazna u sistemu zaštite i spašavanja, ima humanitarni karakter i pripadnici obje Gorske službe i spašavanja učestvuju u svim akcijama zaštite i spašavanja prilikom proglašenja stanja prirodne i dr. nesreće.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da