Zastupnička inicijativa “za izmjene na komercijalnoj autobuskoj liniji Hrasnica-Drvenija po pitanju cijene koštanja karte sa trenutnih 2,50 na 2,00 KM i otvaranje novih stajališta na navedenoj liniji”.