Inicijativa o izmjeni odluke o refundaciji troškova....

Sabina Ćudić
Inicijativa

Inicijativa o izmjeni Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje.....

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

U vezi sa postavljenom zastupničkom inicijativom Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dostavilo odgovor zastupnici Ćudić Sabini (akt broj 10-05-33506/16 od 10.01.2017 godine), te s tim u vezi ovom prilikom dostavljamo i dopunu odgovora.
Dana 30.01.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavio je dopunu odgovora na zastupničku inicijativu zastupnice Sabine Ćudić akt broj 03-02-II-S.S.-38377/17 od 23.01.2017 godine, u prilogu kojeg je dostavljena i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinske potpomognute oplodnje br. UO/06-10-E.LJ.-26295/16 od 26.09.2016 godine i br.UO/06-15.2.-N.-H.-34805/16 od 06.12.2016 godine, koju je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donio na 6. sjednici održanoj dana 19.01.2017 godine
U prilogu akta Vam dostavljamo naprijed navedenu odluku (akt broj: UO/06-13-N.H-1697/17 od 19.01.2017 godine).