Inicijativa:“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS da pristupi potrebnim aktivnostima kako bi se građanima omogućio slobodan i besplatan (bez naknade) online pristup svim aktima koje Kanton Sarajevo i njegovi organi objavljuju u Službenim novinama KS."

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS da pristupi potrebnim aktivnostima kako bi se građanima omogućio slobodan i besplatan (bez naknade) online pristup svim aktima koje Kanton Sarajevo i njegovi organi objavljuju u Službenim novinama Kantona Sarajevo.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019